top of page

הצבעות וחקיקה

אחד ההיבטים החשובים ביותר של האסיפה הכללית של אילינוי הוא פיתוח, יצירה ומעקב אחר חוקים. חקיקה חדשה מועברת מדי שנה בכל מושב.

 

אנאליצור קשר עם משרדנולשתף את המחשבות שלך על חקיקה שעשויה להשפיע עליך, על משפחתך ועל הקהילה שלך.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

למידע נוסף על חקיקהממומןושותף בחסותמאת הנציג Hoan Huynh. כדי לראות הצעות חוק שבהן הנציג Hoan Huynh הוא נותן חסות או נותן חסות, בקר בכתובת: https://ilga.gov/house/RepBills.asp?MemberID=3227

תושבים יכולים לצפות בהצבעות האחרונות של האסיפה הכללית של אילינוי בספרינגפילד כאן:https://www.ilga.gov/legislation/default.asp#h_bills

 

1107S157.jpg
bottom of page